Azərbaycan kimliyi A- / A+
"Bir millət sərvətini, hökumətini, hətta ərazisini itirə bilər və hələ də yaşayar, ancaq dilini itirsə, ondan bir iz qalmayacaq"   
F.Köçərli.
                                         
Müasir beynəlxalq münasibətlər birqütblü dünyadan bir neçə güc mərkəzinə sahib bir dünyaya keçid dövrü keçir. Bu şərtlərdə nisbətən kiçik dövlətlər xarici siyasət kurslarını həyata keçirmək üçün geosiyasi şəxsiyyət mənbələrindən maksimum istifadə etməyə çalışırlar. Birqütblü dünya, bir qayda olaraq qəbul edilən və yeni qarşıdurmalara və müharibələrə səbəb olan beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasının bir çox presedentini gətirdi. Axı, milli kimlik anlayışı ilə güclü və böyük dövlətlərin jeopolitik layihələri ilə tez-tez ziddiyyət təşkil edən qərarların verildiyi təməlləri başa düşmək olar. Şəxsiyyət ümumiyyətlə barış dövründə zəifləyir və böhranlar, qarşıdurmalar və müharibələr dövründə güclənir (və ya əksinə, dağılır). Beləliklə, hər bir ölkənin dünya cəmiyyətinin coğrafi anlayışının məcmusundan formalaşan özünəməxsus bir geosiyasi kimliyi var.   Şəxsiyyət ümumiyyətlə barış dövründə zəifləyir və böhranlar, qarşıdurmalar və müharibələr dövründə güclənir (və ya əksinə, dağılır). Beləliklə, hər bir ölkənin dünya cəmiyyətinin coğrafi mövqeyi, tarixi, mədəni və sivilizasiyaya mənsubiyyəti, dili və s.  Azərbaycan mürəkkəb və çox qatlı bir geosiyasi kimliyə malikdir:
1. Coğrafi olaraq Avropa və Asiyada yerləşmişik və 2001-ci ildən bəri Avropa Şurasının üzvləriyik;
2. Dini baxımdan Azərbaycan İslam dünyasının bir hissəsidir;
3. Mədəni və dil baxımından Azərbaycan Respublikası Türk dünyasının bir parçasıdır və 90-cı illərdən bəri. XX əsr türkdilli ölkələrin inteqrasiya prosesində iştirak edir.
Regional olaraq müsəlman ölkələri fərqli coğrafi, hərbi-siyasi və iqtisadi platformalara aiddir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) müsəlman ölkələrini birləşdirən yeganə quruluşdur. İƏT çərçivəsində Azərbaycan təhsil, mədəniyyət və turizm sahələrində müxtəlif layihələrin təşəbbüskarı olmuşdur. 2017-ci ildə Bakı İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etdi. Bu vəziyyət həm xarici, həm də daxili siyasətə təsir edən bir çox imkanlar və mənfi proseslər yaradır. Xarici siyasətdə yeganə prioritet olaraq çox qatlı şəxsiyyət vektorlarından birinin seçilməsi digər komponentlərlə, məsələn qonşularla qarşıdurmaya səbəb olur. Azərbaycanın siyasəti dövlətin daxili siyasətinə kənar təsir üçün şərait yaratmaq deyil.   25 ildə Azərbaycan qonşularına səmimi mehriban qonşuluq tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı yanaşmasını həyata keçirməkdə məsuliyyət daşıdığımızı sübut edə bildi: - 2006-2007-ci illərdə nüvə proqramı ilə əlaqədar İrana aktiv təzyiq dövründə nümayiş olundu; - 2014-cü ildə Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi prosesində. Hər iki halda da, Azərbaycan təzyiq və təhdidlərə baxmayaraq yaxşı qonşuluq münasibətlərinə xələl gətirəcək addımlar atmadı. Müasir tarixində xalqımız dəfələrlə problemlərlə üzləşib: - öz kimlik problemi: türkçülük, irançılıq, ərəbçilik, albanizm və onların qarışığı; - Fars, ərəb, 70 ildən çox rus, türk və s.
Azərbaycanlıların milli kimliyinin formalaşmasının zirvəsi 1918-ci il mayın 28-də müstəqilliyin elan edilməsi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması idi. Milliyyətçiliyin əhəmiyyəti, artıq türklərin böyük bir ailənin bir hissəsi olan azərbaycanlıların müstəqil bir millət olduqlarını qəbul etməkdən ibarət idi. Türk (Azərbaycan) dili cümhuriyyətin dövlət dili elan edildi və bununla da bolşevikləri azərbaycanlıları öz dövlətlərinə hüququ olan bir millət kimi tanımağa məcbur etdi.  Rus hökmranlığının həm qaranlıq, həm də açıq tərəfləri var idi, lakin bunun nəticələrindən biri xüsusilə vacibdir: Araks çayının şimalında (cənubdan fərqli olaraq), xüsusi bir dilə əsaslanan ayrı birinin şüuru, yavaş-yavaş Azərbaycan-türk milləti meydana gəldi; bu proses ziyalıların böyüməsi, müasir rabitə vasitələri, elm və təhsilin sürətli inkişafı ilə asanlaşdırıldı. Milli kimlik müxtəlif amillər əsasında formalaşır: dil, mədəni dəyərlər, ortaq tarix, ərazi və insanları bir-birinə bağlayan və vahid bir xalqa birləşdirən hər şey.  1990-cı illərdən bəri, Ərəb ölkələri və İran dini tapşırığın ardınca son dərəcə yoxsul qaçqın bölgələrindəki müsəlman qardaşlara humanitar yardım göndərdi, missioner qrupları, mədrəsələr və məktəblər açdı.
İnsanları özlərinə birləşdirən İslam amilindən istifadə edərək yeni bir milli kimlik yaradan milliyyətçi bir hərəkat qarşıdurmadan çıxdı. 20-ci əsrin sonunda İslamın dirçəlişinə kömək etdi:
1. 70 illik kommunizmdən sonra ideoloji boşluq,
2. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, məğlubiyyət, ərazilərin itirilməsi.
Türkiyənin iqtisadi, hərbi və siyasi yüksəlişi bir çox azərbaycanlını və İranlı həmkarlarını etno-linqvistik və mədəni köklərini yenidən kəşf etməyə və türk irsləri ilə fəxr etməyə məcbur etdi. Şimali Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsindən və Güneydə Farsların üstünlük təşkil etməsindən bəri ayrı və antaqonist Azərbaycan mədəniyyətlərinin formalaşmasına səbəb oldular. Azərbaycan kimliyi, respublikanın bütün vətəndaşlarının, digər kiçik xalqların nümayəndələrinin etnik, dini, cinsi və digər alt şəxsiyyəti ilə zidd olmamalı olan bir vətəndaş mövqeyinə əsaslanır, çünki tolerant münasibət, assimilyasiya prosesləri, titul millətin kiçik xalqlarla qarışıq nikahlarını inkar etmək olmaz: talış , ləzgilər, avarlar və s.  Aşağıda Rusiya və Çin ölkələrində şəxsiyyət probleminə yanaşmalar verəcəyəm.
"2025-ci ilə qədər Rusiya Federasiyasının dövlət milliyət siyasəti strategiyasında" orada deyilir: "Rus milləti, müxtəlif etnik, dini, sosial və digər mənsubiyyətlərdə olan Rusiya Federasiyasının vətəndaş cəmiyyəti və Rusiya dövləti ilə siyasi və hüquqi əlaqələrinin fərqində olan bir vətəndaş cəmiyyətidir." Rus milləti digər millətlərin mövcudluğunu istisna etmir.
Çinin milli kimliyi aşağıdakılardan formalaşır: - bütün Çin xalqının əxlaqi və etik standartlarının əsasını təşkil edən Konfutsiçilik; - titul millətin kiçik xalqlarla birliyinin bir elementi olaraq Çin dili; - düşüncə tərzi. ÇXR liderləri: - beynəlxalq təşkilatlardakı hüquqlarının genişləndirilməsi; - yüksək iqtisadi, sosial və beynəlxalq uğurlar əldə etmək; - güclü, firavan, uğurlu bir super güc olaraq Çinin yeni kimliyinin əsasını təşkil etmək. Çin rəhbərliyinə ictimai rəyi, əhalinin bütün təbəqələrini xarici və daxili siyasətlərini dəstəkləmək üçün asanlıqla səfərbər etməyə imkan verən bu kimlikdir.
Haşim Əliyev, Rusiyaшаблоны для dle 11.2
Tarix: 8-09-2020, 15:00TAM XƏBƏR
Facebook
Foto

Geoloji parklarda ovçuluq qadağan edildi

Son xəbərlər
Sorğu

Qarabağı hansı yolla qaytarmağın tərəfdarısınız ?